Counselling

Wil je ook het vuur in jezelf terug?

Counselling

Dit gaat verder dan coachen en kent therapeutische elementen. Counselling is dan ook gericht op verbetering van het welzijn, verhoging van de levensvreugde en werkplezier, beter in balans komen en optimaliseren van het functioneren .

Problemen worden bij de bron aangepakt en indien ze niet op te lossen zijn, leren we mensen ermee leven. Counselling kan preventief werken voor mensen die dreigen ziek te worden of vanuit een overspannenheid in een burnout dreigen te glijden. Voorkomen is dan beter dan genezen. We zien vaak dat binnen organisaties problemen met bepaalde werknemers al heel lang bestaan en nooit effectief zijn aangepakt. Meestal uiten die problemen zich in de samenwerking. Counselling is dan ook niet alleen een individueel gericht hulpmiddel, maar werkt ook uitstekend bij samenwerkingsproblemen.

Medewerkers die met psychische problemen ziek thuis zitten, worden snel onbereikbaar voor de werkgever als er niet adequaat wordt ingegrepen. U kent alle gevaren die daar aan vastzitten. Hoge kosten, vervangingsproblematiek en verstoring van de continuïteit in de organisatie. Naast problemen die werkgerelateerd kunnen zijn, vallen ook privé- problemen, gezondheidsproblemen, relatieproblemen, rouwverwerking etc. binnen het bereik van de counselling. Waarnodig worden ook gezins- en of familieleden bij het proces betrokken.

Counselling is een uitstekend middel om uw medewerkers weer te laten reïntegreren. Het doel is de balans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Samen met u en de werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld. Na een intensief counsellingstraject, met regelmatige terugkoppelingen naar de werkgever, wordt een reïntegratieplan opgesteld. In dit plan wordt (gefaseerd) aangegeven hoe en in welk tijdsbestek de medewerker kan reïntegreren. Tevens wordt een probleemanalyse gemaakt en worden voorwaarden opgesteld die een voorspoedige terugkeer zullen bevorderen. Tijdens dit hele proces van ziekmelding tot 100% herstel begeleiden wij de medewerker, waarnodig wordt de functie anders ingericht of gezocht naar een andere functie intern of extern. Wij helpen u dus adequaat om uw werknemers gezond te houden en om u te helpen aan uw inspanningsverplichtingen te voldoen.

Voor het verwerken van trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen maken we gebruik van de EMDR methodieken. EMDR verzacht de pijnlijke- en negatieve gevoelens en versterkt de het positieve gevoelens.