Trainingen

Trainingen van Standaard tot Maatwerk.

Vaak worden trainingen gezien als het leren van kunstjes. Wij geloven daar niet in. Iedere training dient te worden ingebed in het dagelijkse functioneren en in het werk. Wij adviseren u ter afstemming van uw doelen en wensen. Waar mogelijk kunnen wij expertise betrekken van aan ons gelieerde trainingsorganisaties. Kortom: wij leveren maatwerk.

Wij verzorgen voor u trainingen (ook in-company) ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Functioneringsgesprekken. Het onderscheid leren maken tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken. Oefenen met accent op interactie, resultaatgerichtheid en verbetering van het lerend vermogen
  • Verzuimgesprekken. Doorbreken van het taboe rond ziekte en de aanpak daarvan. Leren hoe je verzuimgesprekken voert. Hoe hou je contact met de zieke en hoe motiveer je die om hulp te accepteren en te reïntegreren.
  • Effectief communiceren. Wat is communicatie, welke niveaus zijn er? Hoe maak je contact, hoe kom je over? Leren dat houding, kijken en zwijgen ook communicatie is. Leren hoe je boodschappen overbrengt en ontvangt. Leren feedback geven en ontvangen. Leren met kritiek om te gaan, zowel geven als ontvangen.
  • Samenwerken in groepen. Aan de hand van uitgekiende opdrachten leren samenwerken. Leren dat er naast verstand en de oplossing ook iets bestaat als gevoel, intuïtie, impasse. Hoe ga je om met macht en onmacht. Krachten leren bundelen en toch individu blijven.
  • Persoonlijke ontwikkeling (met name bestemd voor de “oudere” medewerker en beoogt revitalisering). Wat en wie heeft je gevormd in wat je nu bent. Wat zijn je kwaliteiten en hoe zet je die in. Wat wil je in de toekomst. Hoe zit het met je plezier in je werk. Kom je nog steeds voldoende uit de verf. Wat houd je tegen om te willen/ kunnen veranderen.
  • Intervisie. Hoe leer je om van elkaar te leren. Een effectieve methode voor het geven van intervisie. Het zoeken naar gemeenschappelijke problemen, uitdiepen van het onderwerp, leren toepassen van methodieken en leren evalueren.